Hjem

Bestil_tidBESTIL TID

Skriv til lægenSKRIV TIL LÆGEN

Om-KlinikkenOM KLINIKKEN

SelvbetjeningFIND VEJ

Ændrede åbningstider

Bemærk at vi ændrer åbningstiderne fra den 1 april 2019.

Du kan finde de nye åbningstider her.

Ændrede tider på en konsultation hos læge Jeppe Kallesøe

Fra uge 8 og frem vil læge Jeppe Kallesøe, som et forsøg, arbejde med kortere konsultationer.

Det vil betyde at du har 5 minutter hos lægen, hvis du har en tid hos ham i denne periode.

Denne ændring gør at Jeppe kan se 50% flere patienter pr time, og håbet er at det vil nedbringe ventetiden.

De 5 minutter vil blive efterlevet stringent. Der er et timeglas i konsultationsrummet, og dette vendes når patienten kommer ind i rummet. Når sandet er løbet igennem er konsultationen slut.

Resten af tiden sat af til konsultation vil blive brugt på at skrive notat, oprette og sende recept(er) og henvisning(er) samt at forberede sig på næste patient, herunder at orientere sig i journalen.

Prioritér derfor meget gerne i det du vil tale med lægen om.

Vi håber at forsøget bliver modtaget vel blandt patienterne og fører til kortere ventetid på en konsultation.

Mvh Lægerne Trædrejerporten

Der er visse forsikringsselskaber vi ikke samarbejder med

Vi har desværre oplevet flere forsikringsselskaber, som, efter de har modtaget udført attestarbejde fra os, nægter at betale for det udførte arbejde.

De har stadig ikke villet betale efter vi har været i kontakt med dem og sendt rykkere.

Derfor kan vi fremover ikke lave attester for de pågældende forsikringsselskaber.

Såfremt disse selskaber ændrer mening og betaler deres udestående med os, vil vi naturligvis igen kunne lave attestarbejde for dem.

Mvh

Lægerne Trædrejerporten

Lægerne Trædrejerporten udskriver ikke cannabis til medicinsk brug

Der er her den 1 januar trådt en såkaldt forsøgsordning i kraft, som gør at landets læger har mulighed for at lave recept på cannabis til medicinsk brug.

Der er dog ikke tale om et forsøg i videnskabelig betydning. De erfaringer man vil indsamle kan ikke for alvor gøre os klogere på om cannabis er et reelt alternativ til den medicin vi allerede har.

Vores faglige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) skriver følgende:

 

"DSAM fraråder praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin

I dag den 1. januar 2018 træder en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver alle læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.

Hvilke konkrete produkter der er tilgængelige i forsøgsordningen afhænger af fremstillerne af cannabisprodukter. Det er fremstillerne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at importere til Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Udbuddet af cannabisprodukter vil således kunne ændre sig i løbet af den 4- årige forsøgsordning.

De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er sjældent testede i kliniske forsøg, og det betyder, at vi som læger ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin.

Det vil blandt andet sige, at lægen skal tage det fulde ansvar for ordinationen og f.eks. selv vurdere den enkelte patients dosering. Der er hverken en indlægsseddel eller et produktresumé at tage udgangspunkt i, når lægen skal vurdere mulighederne for positiv effekt eller risikoen for bivirkninger hos den enkelte patient.

Ved ordination af medicinsk cannabis er der skærpet informationspligt for lægen, da der er tale om en medicinsk behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er fuldt afklaret. Lægen har derfor pligt til klart at oplyse, at der er tale om en behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er entydigt afklaret. Det skal derudover oplyses, at brug af cannabis er associeret med en øget risiko for udvikling af psykose, depression, selvmord og trafikulykker. Endvidere er der risiko for påvirkning af koncentration og hukommelse. Ved langvarigt brug af medicinsk cannabis kan der hos kroniske smertepatienter udvikles afhængighed, hvilket der skal være opmærksomhed omkring både ved behandlingsstart og under behandlingen.

Lægemiddelstyrelsen har lavet en vejledning om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Den indeholder Lægemiddelstyrelsens faglige vurdering af relevante behandlingsmuligheder med medicinsk cannabis. De skriver om den:

"Da der på mange områder mangler tilstrækkelig viden, kan vejledningen ikke betragtes som en egentlig behandlingsvejledning. Vejledningen indeholder heller ikke produktspecifik information om de cannabisprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen, men er baseret på den eksisterende viden om THCs og CBDs virkninger og bivirkninger."

DSAM har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu, hvor ordningen alligevel træder i kraft, de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

Det må være op til den enkelte læge at vurdere, om medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen. DSAMs indstilling skal betragtes som en faglig opbakning til de læger, der ikke ønsker at tage ansvaret for at udskrive cannabis som medicin på det grundlag, som forsøgsordningen giver.

Af hensyn til den betydelige arbejdsbyrde vi kan forvente med rådgivning og information af de patienter, der måtte have fået store forventninger til forsøgsordningen, har vi udfærdiget en informationsskrivelse, som forklarer baggrunden for, at DSAM fraråder de praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin i forbindelse med forsøgsordningen. Den kan evt. udleveres til patienten.

Den vedhæftes her i pdf-format til evt. udskrift og udlevering.

med venlig hilsen og GODT NYTÅR

Anders Beich
Formand DSAM"

 

Kort fortalt, så vil vi ikke skrive disse recepter. De patienter som vi skønner evt kunne få recept, vil vi i stedet henvise til relevant speciallæge i enten neurologi eller anæstesi (smertelæge). Hvis denne speciallæge skønner at cannabis til medicinsk brug kan være aktuelt, må han eller hun lave recepterne. Vi vil heller ikke overtage receptudskrivning når en patient afsluttes fra pågældende speciallæge.

 

Mvh

Lægerne Trædrejerporten

Nye telefontider

Vi ændrer på vores telefontider. Fremover vil der være telefontid hver dag fra 8-11:40. Fra 8-9 er der telefontid til akutte henvendelser/bestilling af akuttid, fra 9-11:40 er det til almindelig tidsbestilling, receptfornyelse etc.

Vi har fået nyt nummer til afbudstelefonen!

Det er muligt at melde afbud til en tid i klinikken via SMS.

Du sender blot de første 6 cifre af dit CPR nummer sammen med dit navn, og den tid du melder afbud til, til tlf nummer 42 63 12 61. Dette tlf nummer er KUN TIL SMS! Opkald vil IKKE blive besvaret, og beskeder vil IKKE blive aflyttet.

Du skal blot sørge for at SMSen er sendt inden klokken 8:00 samme dag som du har tiden. Så tæller vi det som afbud i tide.

Læs mere her: Brug for at melde afbud?