Hjem

Vaccinesituationen

Der er ikke vacciner nok til alle i landet kan blive vaccineret, hverken for influenza eller pneumokokker.

For influenza betyder det at vi IKKE kan tilbyde vaccination af selvbetalere. Vi løber også tør for vacciner til kronisk syge patienter, som er berettiget til at få vaccinen gratis. Det vil betyde at folk kommer forgæves til os. Kun dem som er over 85 år har vi stadig influenzavacciner til.

Vi har kontaktet SSI, som er eneleverandør i Danmark på influenzavacciner, og de har ikke flere til salg, og forventer heller ikke der kommer flere til salg desværre.

Hvad angår pneumokokvaccinen så er den aktuelt i restordre, og forventes åbenbart først på lager igen i 2021. Vi kan ikke bestille flere vacciner. Det nytter heller ikke at få en recept på den. Vi må prioritere i de få vi har tilbage, og vi vil snart løbe tør. Når vi gør det, så VIL folk komme til at gå forgæves hvis de ønsker denne vaccine.

 

Vi beklager meget, men vi er sagesløse i denne situation. Det er Seruminstituttet som ikke kan levere vaccinerne. Vi kan IKKE bare købe vaccinerne fra andre udbydere.

Hvis du går forgæves kan du eventuelt forsøge dig med et af de private firmaer som tilbyder vaccinationer.

 

Mvh

Lægerne Trædrejerporten

Læge Shoshana stopper

Shoshana stopper og har sidste arbejdsdag hos Lægerne Trædrejerporten tirsdag den 29 september.

Vi låser hoveddøren op igen fra 1 oktober!

Fra 1/10 vil vores hoveddør ikke længere være låst. Man vil dermed kunne komme ind i vores venteværelse. Vi skal på det kraftigste indstille til at man husker at holde afstand, at man husker at have maske/mundbind på, og at man husker at spritte af.

Hvis man ikke overholder disse regler vil man blive afvist i klinikken.

Er der for mange i venteværelset kan man også risikere at blive bedt om at vente udenfor, uanset vejrlig.

Overtrædes disse regler for meget vil vi låse døren igen.

Vi skal huske at passe på hinanden.

Maske/mundbind

Fra den 1 september vil vi indtrængende bede alle de af vores patienter, som møder fysisk op i klinikken om at bære maske/mundbind. I skal have det med hjemmefra.

Vi har også mundbind på når vi tager imod, for at undgå unødig risiko for smittespredning.

Ligeså vil vi bede alle fremmødende patienter om at huske at spritte af.

Læge Fareena går på barselsorlov!

Vores dygtige og vellidte medejer af praksis og speciallæge i almen medicin, Fareena Mirza, går på barselsorlov fra den 20 august 2020.

Vi ønsker hende en god og velfortjent barsel, og glæder os til at kunne byde hende velkommen tilbage forventet i slutningen af august 2021.

Angående video-konsultation

Som noget helt nyt, og i forbindelse med covid-19 epidemien, kan vi nu tilbyde video-konsultation.

Du skal have kontaktet os i forvejen og lavet en aftale om video-konsultation. Vi har desværre ikke mulighed for at have "åben videokonsultation" endnu, men håber på det er noget vi evt kan tilbyde på sigt.

Via Min Læge app (se nedenstående om e-kons for links) logger du ind i det "virtuelle venteværelse". Du SKAL bruge Min Læge app. Derfor skal du have en smartphone.

Husk at skrive hvad din henvendelse drejer sig om. Det gør det lettere for os at se hvem der bedst besvarer din henvendelse. Der vil både være behandlere og læger siddende klar til at besvare henvendelser i video-kons venteværelset.

BEMÆRK: Vi har IKKE seperate "virtuelle venteværelser" for forskellige læger/behandlere. Der er ét venteværelse til hele klinikken. Det er derfor det er vigtigt du skriver hvad henvendelsen drejer sig om.

Angående Corona-virus

VIGTIGT! NEDENSTÅENDE BLIVER SANDSYNLIGVIS ÆNDRET LØBENDE! Der er nu en ny fremgangsmåde ved testning for covid-19! Når vi som læger har fundet grund til at lade dig teste, så kan du efterfølgende logge på www.coronaprover.dk og bestille tid til testning. Efterfølgende skal du selv logge ind på sundhed.dk efter 24-48 timer og læse svaret.

Du kan IKKE bestille tid til testning via coronaprover.dk hvis du har haft kontakt til os først, og vi så har godkendt at du skal testes. KONTAKT OS DERFOR FØRST!

Dørene til klinikken er STADIG LÅSTE, så man kan IKKE henvende sig i klinikken uden forudgående aftale! Alle aftalte tider vil blive aflyst, for at blive holdt telefonisk, i det omfang det er muligt. Dette er for at undgå smittespredning!

Hvis blot én person smittet med coronavirus opholder sig i klinikken, så kan virus overleve i 48 timer på overflader (håndtag, stole etc), og dermed kan klinikken udgøre et hotspot for smittespredning, hvis vi ikke tog disse tiltag.

VI KAN IKKE TESTE FOR CORONA VIRUS I KLINIKKEN! VI HAR IKKE UDSTYRET TIL DET!

Dette er hvad som kan give mistanke om Corona virus:

Feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød.

Igen, det er meget vigtigt at pointere, at du IKKE SKAL MØDE I KLINIKKEN, da du vil udgøre smitterisiko, og vi kan alligevel ikke gøre noget for dig i klinikken.

Vi kan derimod, efter at have talt med dig i telefonen, sende dig til relevant hospitalsafdeling for at blive testet for Corona virus.

Hvis du har en tid hos os

Vi holder stadig dørene til klinikken låst.

Hvis du har en tid hos os, så skal du ikke møde fysisk op i klinikken. I stedet ringer vi til dig, cirka på det tidspunkt du er booket til, og så tager vi konsultationen uden fremmøde. Dette for at reducere risiko for covid-19 smitte.
Mvh

Lægerne Trædrejerporten

Angående “gradvis genoplukning”

I anledning af “gradvis genoplukning” af landet under den pågående corona epidemi har sundhedsstyrelsen revideret retningslinjer for personers tilbagevenden til arbejdspladser.
Generelt vil vi som praktiserende læger henvise til disse retningslinjer, som kan ses på www.sst.dk.

For dig som har en kronisk sygdom:

Det er os som praktiserende læger ikke muligt nøjagtigt at skønne over hvorvidt det øger din risiko for smitte med coronavirus, dersom de nævnte retningslinjer overholdes, ligesom vi ej heller er i stand til at forudse udvikling/graden af sygdomsalvor af COVID-19 infektion i fald smitte.

Vi kan derfor ikke udtale os om din arbejdssituation og kan ikke anbefale fravær fra arbejdet. Er du utryg, så må du tale med din arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiver ønsker papir fra lægen om at du har en kronisk sygdom, som sætter dig i særlig risiko ved COVID-19 infektion, så kan en sådan rekvireres fra os. Dog skal arbejdsgiver (af dig) være informeret om at en sådan attest koster 1.000kr. Vi laver derfor kun attesten, hvis arbejdsgiver skriftligt har anmodet om den.

Angående den nye “vaccination mod lungebetændelse”

Hvis du er blandt de mennesker, som nu kan få en gratis 23 valent pneumokokvaccine, bør du vide;

Den har INGEN effekt på covid-19 sygdom eller dens følgesygdomme.

Den har INGEN effekt på risikoen for at få lungebetændelse.

Den FORRINGER muligheden for at få god effekt af den 13 valente pneumokokvaccine, som kan yde beskyttelse mod "klassisk" lungebetændelse, men som ikke er blevet gratis.

Den BESKYTTER mod de typer meningitis og sepsis (blodforgiftning), som skyldes pneumokokbakterien.

Hvis du gerne vil beskyttes mod lungebetændelse, skal du have den 13 valente vaccine, som du selv skal betale for (evt. med tilskud ved kronisk sygdom) før du får den 23 valente, gratis vaccine.

Ring eller skriv og tal med os, hvis du er i tvivl om disse vacciner.

Bestil_tidBESTIL TID

Skriv til lægenSKRIV TIL LÆGEN

Om-KlinikkenOM KLINIKKEN

SelvbetjeningFIND VEJ

Svend stopper som kompagnon

Svend er ikke længere kompagnon i klinikken, men han er her stadig fast, nu som ansat.

Han har sagt ja til foreløbig en tre-årig kontrakt, og vi håber det bliver til mere end det.

Angående e-mail konsultation

Husk at vi kan kontaktes på Email konsultation. Lettest via Smartphone app, kaldet "Min Læge". Den fås til både iPhone og Android telefoner. (klik for link)

Vi vil bestræbe os på at besvare email konsultationer samme dag som de modtages.

Mvh

Lægerne Trædrejerporten

Tidsbestilling

Vi er overgået til tidsbestilling samme dag. Dette betyder, at man skal ringe mellem kl 08-09 for at få en tid hos lægen. Tiden vil blive samme dag i tidsrummet mellem 9-12, eller 13-15 (Mandag, Tirsdag og Torsdag). Der vil være forbehold for sygdom og kurser i klinikken.

Dette betyder samtidigt at det ikke er muligt at bestille en tid frem i tiden til fx om 14 dage.

Vi tilstræber at alle som har et behov for at blive set af en læge, bliver set samme dag som de ringer.

Der er visse forsikringsselskaber vi ikke samarbejder med

Vi har desværre oplevet flere forsikringsselskaber, som, efter de har modtaget udført attestarbejde fra os, nægter at betale for det udførte arbejde.

De har stadig ikke villet betale efter vi har været i kontakt med dem og sendt rykkere.

Derfor kan vi fremover ikke lave attester for de pågældende forsikringsselskaber.

Såfremt disse selskaber ændrer mening og betaler deres udestående med os, vil vi naturligvis igen kunne lave attestarbejde for dem.

Mvh

Lægerne Trædrejerporten

Lægerne Trædrejerporten udskriver ikke cannabis til medicinsk brug

Der er her den 1 januar trådt en såkaldt forsøgsordning i kraft, som gør at landets læger har mulighed for at lave recept på cannabis til medicinsk brug.

Der er dog ikke tale om et forsøg i videnskabelig betydning. De erfaringer man vil indsamle kan ikke for alvor gøre os klogere på om cannabis er et reelt alternativ til den medicin vi allerede har.

Vores faglige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) skriver følgende:

 

"DSAM fraråder praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin

I dag den 1. januar 2018 træder en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver alle læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.

Hvilke konkrete produkter der er tilgængelige i forsøgsordningen afhænger af fremstillerne af cannabisprodukter. Det er fremstillerne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at importere til Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Udbuddet af cannabisprodukter vil således kunne ændre sig i løbet af den 4- årige forsøgsordning.

De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er sjældent testede i kliniske forsøg, og det betyder, at vi som læger ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin.

Det vil blandt andet sige, at lægen skal tage det fulde ansvar for ordinationen og f.eks. selv vurdere den enkelte patients dosering. Der er hverken en indlægsseddel eller et produktresumé at tage udgangspunkt i, når lægen skal vurdere mulighederne for positiv effekt eller risikoen for bivirkninger hos den enkelte patient.

Ved ordination af medicinsk cannabis er der skærpet informationspligt for lægen, da der er tale om en medicinsk behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er fuldt afklaret. Lægen har derfor pligt til klart at oplyse, at der er tale om en behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er entydigt afklaret. Det skal derudover oplyses, at brug af cannabis er associeret med en øget risiko for udvikling af psykose, depression, selvmord og trafikulykker. Endvidere er der risiko for påvirkning af koncentration og hukommelse. Ved langvarigt brug af medicinsk cannabis kan der hos kroniske smertepatienter udvikles afhængighed, hvilket der skal være opmærksomhed omkring både ved behandlingsstart og under behandlingen.

Lægemiddelstyrelsen har lavet en vejledning om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Den indeholder Lægemiddelstyrelsens faglige vurdering af relevante behandlingsmuligheder med medicinsk cannabis. De skriver om den:

"Da der på mange områder mangler tilstrækkelig viden, kan vejledningen ikke betragtes som en egentlig behandlingsvejledning. Vejledningen indeholder heller ikke produktspecifik information om de cannabisprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen, men er baseret på den eksisterende viden om THCs og CBDs virkninger og bivirkninger."

DSAM har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu, hvor ordningen alligevel træder i kraft, de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

Det må være op til den enkelte læge at vurdere, om medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen. DSAMs indstilling skal betragtes som en faglig opbakning til de læger, der ikke ønsker at tage ansvaret for at udskrive cannabis som medicin på det grundlag, som forsøgsordningen giver.

Af hensyn til den betydelige arbejdsbyrde vi kan forvente med rådgivning og information af de patienter, der måtte have fået store forventninger til forsøgsordningen, har vi udfærdiget en informationsskrivelse, som forklarer baggrunden for, at DSAM fraråder de praktiserende læger at udskrive cannabis som medicin i forbindelse med forsøgsordningen. Den kan evt. udleveres til patienten.

Den vedhæftes her i pdf-format til evt. udskrift og udlevering.

med venlig hilsen og GODT NYTÅR

Anders Beich
Formand DSAM"

 

Kort fortalt, så vil vi ikke skrive disse recepter. De patienter som vi skønner evt kunne få recept, vil vi i stedet henvise til relevant speciallæge i enten neurologi eller anæstesi (smertelæge). Hvis denne speciallæge skønner at cannabis til medicinsk brug kan være aktuelt, må han eller hun lave recepterne. Vi vil heller ikke overtage receptudskrivning når en patient afsluttes fra pågældende speciallæge.

 

Mvh

Lægerne Trædrejerporten

Nye telefontider

Vi ændrer på vores telefontider. Fremover vil der være telefontid Mandag til Torsdag fra 8-12 og fra 13-14. Fredag kun fra 8-19 Fra 8-9 er der telefontid til bestilling af tider, fra 9-12 + 13-14 er det til booking af årskontroller, børneundersøgelser, receptfornyelse, tid hos behandler og jordemoder etc.)

Vi har fået nyt nummer til afbudstelefonen!

Det er muligt at melde afbud til en tid i klinikken via SMS.

Du sender blot de første 6 cifre af dit CPR nummer sammen med dit navn, og den tid du melder afbud til, til tlf nummer 42 63 12 61. Dette tlf nummer er KUN TIL SMS! Opkald vil IKKE blive besvaret, og beskeder vil IKKE blive aflyttet.

Du skal blot sørge for at SMSen er sendt inden klokken 8:00 samme dag som du har tiden. Så tæller vi det som afbud i tide.

Læs mere her: Brug for at melde afbud?