Hjem

Bestil_tidBESTIL TID

Skriv til lægenSKRIV TIL LÆGEN

Om-KlinikkenOM KLINIKKEN

SelvbetjeningFIND VEJ

Recept på vanedannende medicin?

Nye retningslinier for recepter på vanedannende medicin

Disse regler er alle praktiserende læger blevet pålagt af Sundhedsstyrelsen. Vi beklager det besvær det må medføre for vores patienter.

Fremover vil patienter, som er i fast eller opstartes i behandling med vanedannende medicin derfor skulle have en konsultation hver gang deres recepter for denne medicin skal fornyes.

Man kan typisk se at medicin er vanedannende, ved at der er en rød trekant på æsken.

Afhængighedsskabende medicin inkluderer blandt andet:

  • Dolol, Mandolgin, Nobligan, Tadol, Tradolan
  • Morfin, Contalgin, Oxycontin, Oxynorm, Oxycodone
  • Metadon, Ketogan, Fentanyl, Buprenorfin
  • Oxapax, Oxabenz, Alprox, Stesolid
  • Stilnoct, Imovane, Imoclone
  • Concerta, Medikinet, Ritalin, Motiron, Strattera
  • Gabapentin, Lyrica
  • Regenon

Medicin som ikke er vanedannende vil fortsat kunne genudskrives efter telefonisk/elektronisk kontakt.

Får du et eller flere af ovennævnte midler, så vil du fremover ikke kunne få en ny recept uden samtidigt fremmøde i klinikken. Der skal finde en konsultation sted, og denne konsultation må IKKE være en telefonkonsultation eller elektronisk konsultation. Den SKAL være med fremmøde i klinikken og kan ikke blot være i skranken. Derfor skal du bestille tid i forvejen.

Ved konsultationen kan du ikke forvente at der er tid til at tage andre emner op. Konsultationen vil primært omhandle den vanedannende medicin, herunder en snak om du er klar til ned-/udtrapning samt om der er alternativer til den vanedannende medicin.

Det gælder for hver gang der skal laves recept, og der kan kun i ganske særlige tilfælde med meget tungtvejende grunde (hvilket udelukkende er lægens vurdering) gives dispensation for det personlige fremmøde ved receptudstedelse.

Personale og læger i Lægerne Trædrejerporten vil forsøge at begrænse det besvær reglerne måtte betyde for alle. Overordnet er hensigten dog at beskytte patienterne mod utilsigtet afhængighed af visse typer medicin.

 

Med venlig hilsen

Lægerne Trædrejerporten

 

Kilde: Retningslinierne udspringer af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler” fra 27 december 2013.

Ingen aftenkonsultation i Juli måned

Pga afvikling af sommerferie kan vi desværre ikke tilbyde aftenkonsultation om onsdagene som vi plejer, i hele Juli måned. Det vil sige, at de ikke er muligt at bestille tider efter klokken 15 i Juli. Vi håber på forståelse.

Til gengæld lukker vi ikke klinikken, men afvikler sommerferien forskudt blandt personalet, således at vi kan holde åbent alle hverdage i hele Juli.

Recepter og genbestilling af medicin

At udskrive en recept er desværre ikke blot en simpel ekspeditionsopgave.
En receptudskrivelse indebærer hver gang en lægelig stillingtagen til, hvorvidt medicinen stadig er nødvendig og gavner, samt om den eventuelt kan give problemer såfremt du også får anden medicin i forvejen.
Derfor kan du komme ud for, at vi afviser at lave en ny recept.

Du kan blive bedt om at bestille tid hos en af klinikkens læger, for vurdering af om du fortsat skal have medicinen.
Hvis du bliver fulgt for en sygdom ved en anden speciallæge, eventuelt på hospitalet, så vil du blive bedt om at få dem til at lave recepterne.
Det gør vi ikke for at være besværlige, men ganske simpelt fordi retningslinierne foreskriver det. Læs eventuelt her: retningslinier vedr. recepter i sektorovergang
Retningslinierne er lavet for patientens sikkerhed. Det er den speciallæge som følger patienten for en given sygdom, som har ansvaret for at patienten har medicin nok indtil næste kontrol ved samme speciallæge.

Hvis du eksempelvis har diabetes og bliver fulgt på hospitalet, så er det diabetesambulatoriets tilknyttede læger som skal lave recept på al din medicin som vedrører din diabetes.
Følges du for hjertesygdom på hjerteambulatoriet er det de dertil tilknyttede læger som skal sørge for recepter på din hjertemedicin.

Følges du IKKE af anden speciallæge eller på hospitalet, så er det naturligvis os som står for dine receptfornyelser.

Mvh
Lægerne Trædrejerporten

Angående akuttider

Vi har KUN akuttider om formiddagen, og kun efter forudgående aftale. Det vil sige at man skal ringe om morgenen mellem 8 og 9 for at blive set akut samme dag.

Møder du op i klinikken uden at have ringet først kan du blive afvist uden at blive set af læge.

Kontakter du klinikken efter klokken 9, kan du ikke regne med at kunne blive set akut.

Man kan IKKE få en akuttid til om eftermiddagen.

Ringer man for at få en akuttid, og vi vurderer at det er akut, vil du blive tilbudt en tid samme formiddag. Du kan IKKE bestille en "akuttid" til en senere dag. Hvis det kan vente, er det ikke akut.

Dette er vores visitationsretningslinier. Vi forventer at I, som patienter tilknyttet vores klinik, respekterer dem.

Mvh

Lægerne Trædrejerporten

Vi tager ikke imod grænsegængere eller turister

Vi har fået så mange nye patienter siden nytår, at vi er nødsaget til at sige fra overfor opgaver, hvor vi ikke er forpligtede til at se patienter.

Det betyder at vi fremover ikke vil kunne tilbyde at tilse patienter som er turister, ejheller patienter som har grænsegængerkort. Heller ikke selvom de normalt har kunnet få tider her i klinikken.

Som grænsegænger har man ret til gratis lægebehandling i Danmark, men man er IKKE tilknyttet en fast læge som patienter der rent faktisk bor i Danmark. Vi beklager det besvær dette må medføre for de få af vores patienter som er grænsegængere, men håber på forståelse.

Husk dit sundhedskort!

Sundhedskortet (tidligere sygesikringskort) er dit bevis på, at du har ret til gratis lægebehandling her i Danmark. Derfor skal du have det med, når du skal til lægen.

Hvis du glemmer dit sundhedskort vil vi bede dig huske det næste gang. Har du heller ikke sundhedskortet med næste gang du kommer, kan vi faktisk kræve privat betaling for at behandle dig, da Regionen kan nægte at betale for din lægehjælp.

Tænk på sundhedskortet som en form for "dankort". Hvis du vil handle ind hos købmanden skal du huske at betale. Hvis du ønsker at "handle" en ydelse hos din læge, så er sundhedskortet dit "dankort". Uden det, skal du have kontanterne frem.

Det står beskrevet i §42 i vores overenskomst, læs evt selv her: § 42 Legitimation

Problemer med online tidsbestilling ved sygeplejerskerne

Vi har desværre i øjeblikket problemer med online tidsbestilling ved sygeplejerskerne. Vi har anmeldt fejlen til vores IT-udbyder og de arbejder på en løsning. Desværre betyder det, at vi har måttet lukke ned for muligheden for at bestille tid hos sygeplejerskerne.

Fra August måned og frem vil det igen blive muligt online at bestille tid hos sygeplejerskerne.

Vi beklager den ulejlighed det medfører.

Nye telefontider

Vi ændrer på vores telefontider. Fremover vil der være telefontid hver dag fra 8-11:40. Fra 8-9 er det stadig lægerne der svarer telefonen, fra 9-11:40 er det sekretærerne.

Vi har fået nyt nummer til afbudstelefonen!

Det er muligt at melde afbud til en tid i klinikken via SMS.

Du sender blot de første 6 cifre af dit CPR nummer sammen med dit navn, og den tid du melder afbud til, til tlf nummer 42 63 12 61. Dette tlf nummer er KUN TIL SMS! Opkald vil IKKE blive besvaret, og beskeder vil IKKE blive aflyttet.

Du skal blot sørge for at SMSen er sendt inden klokken 8:00 samme dag som du har tiden. Så tæller vi det som afbud i tide.

Bemærk venligst, at såfremt du udebliver fra en aftalt tid, uden at melde afbud i tide, kan du risikere at vi frasiger os dig som patient. Det vil betyde at du vil blive tildelt en anden læge og ikke længere er tilknyttet Lægerne Trædrejerporten.

Læs mere her: Brug for at melde afbud?