Hjem

Angående akuttider

Vi har KUN akuttider om formiddagen, og kun efter forudgående aftale. Det vil sige at man skal ringe om morgenen mellem 8 og 9 for at blive set akut samme dag.

Møder du op i klinikken uden at have ringet først kan du blive afvist uden at blive set af læge.

Kontakter du klinikken efter klokken 9, kan du ikke regne med at kunne blive set akut.

Man kan IKKE få en akuttid til om eftermiddagen.

Ringer man for at få en akuttid, og vi vurderer at det er akut, vil du blive tilbudt en tid samme formiddag. Du kan IKKE bestille en "akuttid" til en senere dag. Hvis det kan vente, er det ikke akut.

Dette er vores visitationsretningslinier. Vi forventer at I, som patienter tilknyttet vores klinik, respekterer dem.

Mvh

Lægerne Trædrejerporten

Recepter og genbestilling af medicin

At udskrive en recept er desværre ikke blot en simpel ekspeditionsopgave.
En receptudskrivelse indebærer hver gang en lægelig stillingtagen til, hvorvidt medicinen stadig er nødvendig og gavner, samt om den eventuelt kan give problemer såfremt du også får anden medicin i forvejen.
Derfor kan du komme ud for, at vi afviser at lave en ny recept.

Du kan blive bedt om at bestille tid hos en af klinikkens læger, for vurdering af om du fortsat skal have medicinen.
Hvis du bliver fulgt for en sygdom ved en anden speciallæge, eventuelt på hospitalet, så vil du blive bedt om at få dem til at lave recepterne.
Det gør vi ikke for at være besværlige, men ganske simpelt fordi retningslinierne foreskriver det. Læs eventuelt her: retningslinier vedr. recepter i sektorovergang
Retningslinierne er lavet for patientens sikkerhed. Det er den speciallæge som følger patienten for en given sygdom, som har ansvaret for at patienten har medicin nok indtil næste kontrol ved samme speciallæge.

Hvis du eksempelvis har diabetes og bliver fulgt på hospitalet, så er det diabetesambulatoriets tilknyttede læger som skal lave recept på al din medicin som vedrører din diabetes.
Følges du for hjertesygdom på hjerteambulatoriet er det de dertil tilknyttede læger som skal sørge for recepter på din hjertemedicin.

Følges du IKKE af anden speciallæge eller på hospitalet, så er det naturligvis os som står for dine receptfornyelser.

Mvh
Lægerne Trædrejerporten

Husk dit sundhedskort!

Sundhedskortet (tidligere sygesikringskort) er dit bevis på, at du har ret til gratis lægebehandling her i Danmark. Derfor skal du have det med, når du skal til lægen.

Hvis du glemmer dit sundhedskort vil vi bede dig huske det næste gang. Har du heller ikke sundhedskortet med næste gang du kommer, kan vi faktisk kræve privat betaling for at behandle dig, da Regionen kan nægte at betale for din lægehjælp.

Tænk på sundhedskortet som en form for "dankort". Hvis du vil handle ind hos købmanden skal du huske at betale. Hvis du ønsker at "handle" en ydelse hos din læge, så er sundhedskortet dit "dankort". Uden det, skal du have kontanterne frem.

Det står beskrevet i §42 i vores overenskomst, læs evt selv her: § 42 Legitimation

Problemer med online tidsbestilling ved sygeplejerskerne

Vi har desværre i øjeblikket problemer med online tidsbestilling ved sygeplejerskerne. Vi har anmeldt fejlen til vores IT-udbyder og de arbejder på en løsning. Desværre betyder det, at vi har måttet lukke ned for muligheden for at bestille tid hos sygeplejerskerne.

Vi har desværre heller ikke kunnet få et overslag over hvor lang tid det tager før vi har en løsning, men løsningen forventes at indebære, at I fremover vil være i stand til at vælge mellem vores dygtige sygeplejersker, når I bestiller en tid, således at I på forhånd ved hvem I skal ind til.

Vi opdaterer hjemmesiden her når vi ved mere.

Bestil_tidBESTIL TID

Skriv til lægenSKRIV TIL LÆGEN

Om-KlinikkenOM KLINIKKEN

SelvbetjeningFIND VEJ

Barsel

Fareena Mirza, som har overtaget Karen Juul's andel i praksis, har fået en dejlig lille søn, og er gået på barsel! Hun forventes at vende tilbage til klinikken omtrent april 2017.

Vi har stadig Anne-Cathrine Thielsen ansat som vikar, nu virker hun som vikar for Fareena.

Nye telefontider

Vi ændrer på vores telefontider. Fremover vil der være telefontid hver dag fra 8-11:45. Fra 8-9 er det stadig lægerne der svarer telefonen, fra 9-11:45 er det sygeplejerskerne. Der vil ikke længere være almindelig telefontid herefter.

Vi har fået nyt nummer til afbudstelefonen!

Det er muligt at melde afbud til en tid i klinikken via SMS.

Du sender blot de første 6 cifre af dit CPR nummer sammen med dit navn, og den tid du melder afbud til, til tlf nummer 42 63 12 61. Dette tlf nummer er KUN TIL SMS! Opkald vil IKKE blive besvaret, og beskeder vil IKKE blive aflyttet.

Du skal blot sørge for at SMSen er sendt inden klokken 8:00 samme dag som du har tiden. Så tæller vi det som afbud i tide.

Bemærk venligst, at såfremt du udebliver fra en aftalt tid, uden at melde afbud i tide, kan du blive opkrævet et udblivelsesgebyr på minimum kr 150,-

Læs mere her: Brug for at melde afbud?