Nyheder

Ny længde på konsultationer hos læge Jeppe Kallesøe

Læge Jeppe Kallesøe arbejder med kortere konsultationer.

Det vil betyde at du har 5 minutter hos lægen, hvis du har en tid hos ham.

De 5 minutter vil blive efterlevet stringent. Der er et timeglas i konsultationsrummet, og dette vendes når patienten kommer ind i rummet. Når sandet er løbet igennem er konsultationen slut.

Resten af tiden sat af til konsultation vil blive brugt på at skrive notat, oprette og sende recept(er) og henvisning(er) samt at forberede sig på næste patient, herunder at orientere sig i journalen.

Det betyder at Jeppe har samlet 10 minutter pr konsultation inden næste patient kaldes ind. Hvis tiden skrider går det ud over alle de næstkommende patienter.

Prioritér derfor meget gerne i det du vil tale med lægen om.

Mvh Lægerne Trædrejerporten

Angående akuttider

Vi har KUN akuttider om formiddagen, og kun efter forudgående aftale. Det vil sige at man skal ringe om morgenen mellem 8 og 9 for at blive set akut samme dag.

Møder du op i klinikken uden at have ringet først kan du blive afvist uden at blive set af læge.

Kontakter du klinikken efter klokken 9, kan du ikke regne med at kunne blive set akut.

Man kan IKKE få en akuttid til om eftermiddagen.

Ringer man for at få en akuttid, og vi vurderer at det er akut, vil du blive tilbudt en tid samme formiddag. Du kan IKKE bestille en "akuttid" til en senere dag. Hvis det kan vente, er det ikke akut.

Dette er vores visitationsretningslinier. Vi forventer at I, som patienter tilknyttet vores klinik, respekterer dem.

Mvh

Lægerne Trædrejerporten

Husk dit sundhedskort!

Sundhedskortet (tidligere sygesikringskort) er dit bevis på, at du har ret til gratis lægebehandling her i Danmark. Derfor skal du have det med, når du skal til lægen.

Hvis du glemmer dit sundhedskort vil vi bede dig huske det næste gang. Har du heller ikke sundhedskortet med næste gang du kommer, kan vi faktisk kræve privat betaling for at behandle dig, da Regionen kan nægte at betale for din lægehjælp.

Tænk på sundhedskortet som en form for "dankort". Hvis du vil handle ind hos købmanden skal du huske at betale. Hvis du ønsker at "handle" en ydelse hos din læge, så er sundhedskortet dit "dankort". Uden det, skal du have kontanterne frem.

Det står beskrevet i §42 i vores overenskomst, læs evt selv her: § 42 Legitimation

Udeblivelse uden afbud

Pga mange udeblivelser fra patienter uden de melder afbud, har vi set os nødsaget til at lave følgende regler for klinikken: Fremover vil gentagne udeblivelser uden rettidigt afbud medføre at vi vil frasige patienter fra klinikken.

Vi har hidtil haft gebyr ved udeblivelse uden afbud, men det går vi nu bort fra. I stedet vil vi kontakte patienter som udebliver uden at melde afbud. Såfremt der er tale om gentagne udeblivelser kan du risikere at vi kontakter Region Hovedstaden og fraskriver os dig som patient. I praksis vil det betyde at du vil blive nødt til at finde en ny læge.

Ønsker du at melde afbud til en tid, da klik her.

Vi tager ikke imod grænsegængere eller turister

Vi har fået så mange nye patienter siden nytår 2017, at vi er nødsaget til at sige fra overfor opgaver, hvor vi ikke er forpligtede til at se patienter.

Det betyder at vi fremover ikke vil kunne tilbyde at tilse patienter som er turister, ejheller patienter som har grænsegængerkort. Heller ikke selvom de normalt har kunnet få tider her i klinikken.

Som grænsegænger har man ret til gratis lægebehandling i Danmark, men man er IKKE tilknyttet en fast læge som patienter der rent faktisk bor i Danmark. Vi beklager det besvær dette må medføre for de få af vores patienter som er grænsegængere, men håber på forståelse.

Recepter og genbestilling af medicin

At udskrive en recept er desværre ikke blot en simpel ekspeditionsopgave.
En receptudskrivelse indebærer hver gang en lægelig stillingtagen til, hvorvidt medicinen stadig er nødvendig og gavner, samt om den eventuelt kan give problemer såfremt du også får anden medicin i forvejen.
Derfor kan du komme ud for, at vi afviser at lave en ny recept.

Du kan blive bedt om at bestille tid hos en af klinikkens læger, for vurdering af om du fortsat skal have medicinen.
Hvis du bliver fulgt for en sygdom ved en anden speciallæge, eventuelt på hospitalet, så vil du blive bedt om at få dem til at lave recepterne.
Det gør vi ikke for at være besværlige, men ganske simpelt fordi retningslinierne foreskriver det. Læs eventuelt her: retningslinier vedr. recepter i sektorovergang
Retningslinierne er lavet for patientens sikkerhed. Det er den speciallæge som følger patienten for en given sygdom, som har ansvaret for at patienten har medicin nok indtil næste kontrol ved samme speciallæge.

Hvis du eksempelvis har diabetes og bliver fulgt på hospitalet, så er det diabetesambulatoriets tilknyttede læger som skal lave recept på al din medicin som vedrører din diabetes.
Følges du for hjertesygdom på hjerteambulatoriet er det de dertil tilknyttede læger som skal sørge for recepter på din hjertemedicin.

Følges du IKKE af anden speciallæge eller på hospitalet, så er det naturligvis os som står for dine receptfornyelser.

Mvh
Lægerne Trædrejerporten