Nyheder

VI FLYTTER TIL NYE LOKALER MED NYT NAVN

Kære alle patienter

Den 28. juni 2021 åbner vi Mikadoklinikken, Laurits Olsensvej 1, 1. sal (Hvidovre C).

Sidste dag i Trædrejerporten vil være torsdag d. 24. juni 2021.  Lægeklinikken lukker og vi ved ikke hvad der kommer til at være i lokalerne her.

Alle læger og personale flytter med og vi glæder os meget til at byde jer velkommen i de nye fine lokaler.

Husk dit sundhedskort!

Sundhedskortet (tidligere sygesikringskort) er dit bevis på, at du har ret til gratis lægebehandling her i Danmark. Derfor skal du have det med, når du skal til lægen.

Hvis du glemmer dit sundhedskort vil vi bede dig huske det næste gang. Har du heller ikke sundhedskortet med næste gang du kommer, kan vi faktisk kræve privat betaling for at behandle dig, da Regionen kan nægte at betale for din lægehjælp.

Tænk på sundhedskortet som en form for "dankort". Hvis du vil handle ind hos købmanden skal du huske at betale. Hvis du ønsker at "handle" en ydelse hos din læge, så er sundhedskortet dit "dankort". Uden det, skal du have kontanterne frem.

Det står beskrevet i §42 i vores overenskomst, læs evt selv her: § 42 Legitimation

Udeblivelse uden afbud

Da mange patienter udebliver uden at melde afbud, har vi set os nødsaget til at lave følgende regler for klinikken: Fremover vil gentagne udeblivelser uden rettidigt afbud medføre at vi vil frasige patienter fra klinikken.

Vi har hidtil haft gebyr ved udeblivelse uden afbud, men det går vi nu bort fra. I stedet vil vi kontakte patienter som udebliver uden at melde afbud. Såfremt der er tale om gentagne udeblivelser kan du risikere at vi kontakter Region Hovedstaden og fraskriver os dig som patient. I praksis vil det betyde at du vil blive nødt til at finde en ny læge.

Ønsker du at melde afbud til en tid, da klik her.

Recepter og genbestilling af medicin

At udskrive en recept er desværre ikke blot en simpel ekspeditionsopgave.
En receptudskrivelse indebærer hver gang en lægelig stillingtagen til, hvorvidt medicinen stadig er nødvendig og gavner, samt om den eventuelt kan give problemer såfremt du også får anden medicin i forvejen.
Derfor kan du komme ud for, at vi afviser at lave en ny recept.

Du kan blive bedt om at bestille tid hos en af klinikkens læger, for vurdering af om du fortsat skal have medicinen.
Hvis du bliver fulgt for en sygdom ved en anden speciallæge, eventuelt på hospitalet, så vil du blive bedt om at få dem til at lave recepterne.
Det gør vi ikke for at være besværlige, men ganske simpelt fordi retningslinierne foreskriver det. Læs eventuelt her: retningslinier vedr. recepter i sektorovergang
Retningslinierne er lavet for patientens sikkerhed. Det er den speciallæge som følger patienten for en given sygdom, som har ansvaret for at patienten har medicin nok indtil næste kontrol ved samme speciallæge.

Hvis du eksempelvis har diabetes og bliver fulgt på hospitalet, så er det diabetesambulatoriets tilknyttede læger som skal lave recept på al din medicin som vedrører din diabetes.
Følges du for hjertesygdom på hjerteambulatoriet er det de dertil tilknyttede læger som skal sørge for recepter på din hjertemedicin.

Følges du IKKE af anden speciallæge eller på hospitalet, så er det naturligvis os som står for dine receptfornyelser.