Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Du skal betale for sygemeldinger, attester, nogle vaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Ønsker et forsikringsselskab attest, som der ikke er aftalt fast takst for via attestudvalget afregnes pris efter tidsforbrug; 2400kr (eks moms) pr påbegyndt time, og evt yderligere udgifter i forbindelse med billeddiagnostik, blodprøver etc lægges oven i denne pris. Det samme gælder ved private attester eksempelvis “high school” attest til brug ved studieophold i USA.

Endvidere kan vi nævne priser på flg. ydelser:

Ansøgning om enkelttilskud:kr. 200,-
Køb af kobberspiral ved oplægning:kr. 350,-
Graviditetstest efter eget ønske:kr. 100,-
Attester:
Motorattest (husk gyldigt pasfoto):kr. 700,-
Attest ved afbestilling af rejse:kr. 1000,-
Mulighedserklæring:kr. 700,-
Frihåndsattest ved sygdom:kr. 1000,-
Frihåndsattest ved sygdom, ved forevisning af gyldigt studiekort:kr. 700,-
Indfødsretsattest:kr. 3000,-
Attest til forsikring, hvor der ikke centralt er aftalt honorarkr. 3000,- pr påbegyndt time
Vaccinationer):
Influenzavaccination af selvbetalere:kr. 250,-
Influenzavaccination af patienter som har ret til gratis vaccine:gratis
Varicella (skoldkopper):kr. 710,-

Alle priser er inkl. moms

Ring eller skriv, hvis du ønsker oplysning om priser på andre vaccinationer eller ydelser. Bemærk iøvrigt at vi ikke længere tilbyder vaccinationer som ligger udover børnevaccinationerne og skoldkoppevaccine efter 1 januar 2018. Dvs udlandsvaccinerne tilbyder vi ikke længere fra denne dato!