Regler for smertestillende og beroligende medicin ved kørsel

Regler for smertestillende og beroligende medicin ved kørsel

Der er kommet tiltagende fokus på trafik og lægemidler. Der er større og større evidens (bevisbyrde) for, at både velkendte lægemidler som de stærke smertestillende midler og benzodiazepiner er af betydning for evnen til at kunne færdes sikkert i trafikken, samt at en række andre lægemidler kan være af betydning. En række lægemidler er mærket med advarselstrekant, men det giver ikke altid en entydig vejledning til lægen.

Disse regler er bestemt af sundhedsstyrelsen. De gælder for alle motoriserede køretøjer, inklusive trehjulede handicapscootere.

Her følger tre tabeller med forskellige lægemidler. Hvis du tager et eller flere af disse lægemidler, da spørg din læge om du stadig må køre bil. Hvis ikke du spørger, skal du antage at det må du ikke.

Stofnavn (og handelsenavn)Undtagelser, hvor man godt må køre bil
Codein (Kodein, Kodipar, Fortamol)Ved mindre end 10mg codein indtagelse dgl
FentanylPlaster
Hydromorfon (Palladon)Depotpræparater
MorfinDepotpræparater
Oxycodon (Oxynorm)Depotpræparater
Tramadol (Dolol, Nobligan, Mandolgin)Depotpræparater
Ketobemidon (Ketogan), Pethidin og Nicomorphin (Vilan)Ingen undtagelser
Generisk navnAbsolut maksimal døgndosis for at kunne føre bil/få fornyet kørekort
Buprenofrin resoribletterIngen maksimaldosis (vurderes individuelt ved vejledende køreprøve)
Fentanylplaster100 mikrogram/time
Hydromorphon depotpræparat32 mg
Metadon120 mg
Morfin depotpræparat360 mg
Oxycodon depotpræparat110 mg
Tramadol depotpræparat400 mg
Generisk navnHalveringstid (timer)Ækvieffektiv dosis (mg)Maks. døgndosis for anbefaling af kørekort (mg)
Lormetazepam1011
Oxazepam101530
Triazolam30,1250,125
Zaleplon1-21010
Zolpidem21010
Zopiclon57,57,5
Alprazolam120,50*
Bromazepam1530*
Chlordiazepoxid72100*
Clobazam40100*
Diazepam7250*
Flunitrazepam240,50*
Lorazepam1210*
Nitrazepam2450*
Clonazepam400,50*
De med * markerede præparater i tabel 3 medfører kørselsforbud så længe de tages og indtil de er helt ude af kroppen igen. Tal med lægen.